Doelstelling

Statuten

De Stichting Kunst-Zin Heiloo heeft in haar statuten de volgende doelstellingen opgenomen:

  1. het bieden van een platform voor (beeldend) kunstenaars om hun werk laagdrempelig, op een hoog niveau aan een breed publiek te presenteren;
  2. het voor het publiek mogelijk maken om kennis te maken met vele vormen van (beeldende) kunst en kunstnijverheid waarbij de stichting zich primair richt op de bevolking van de ‘Kop van Noord-Holland’;
  3. het organiseren van activiteiten die het publiek actief bij kunst betrekken;
  4. alles wat met kunst en kunstenaars in de breedste zin te maken heeft, te ontwikkelen en te promoten;
  5. het via kunstgerelateerde projecten een bijdrage leveren aan het welzijn van de bevolking van Heiloo en omstreken.

Samengevat

Het voor kunstenaars mogelijk maken om hun werk te presenteren en het voor het publiek mogelijk maken hier op een betrokken wijze kennis mee te maken, dus lage drempels onder het motto ‘Kunst toegankelijk voor iedereen’.

De personele bezetting van het project zal, net als voorgaande jaren, voornamelijk met vrijwilligers worden ingevuld.